Tuần lễ Khai trương Decor, Ghế sofa, Nội thất Goldsilk giá 84tr, Bàn họp, Free thiết kế

Camron Pr – Arper Showroom Interior – London, Clerkenwell, 2015