Hotline tư vấn

0915-800-655

Trường Nghệ thuật Bauhaus: cái nôi vĩ đại của chủ nghĩa công năng

(Gotrangtri.vn) Dù chỉ tồn tại trong 14 năm (1919-1933) nhưng trường Nghệ thuật Bauhaus đã để lại cho thế giới một nền Mỹ thuật công nghiệp hiện đại và đặt ý tưởng mở đường cho sự ra đời của Chủ [...]

Hiển thị các kết quả duy nhất