Thuỷ đài cổ nhất ở Sài Gòn – Kiến trúc cổ trải qua 132 năm tồn tại

(Gotrangtri.vn) Thuỷ đài cổ nhất ở Sài Gòn là công trình kiến trúc Việt Nam được xây dựng vào cuối thế kỷ 19 tại công trường quốc tế. Thuỷ đài cổ nhất ở Sài Gòn mang đậm kiến trúc Pháp và được [...]

Hiển thị các kết quả duy nhất