Tinh hoa chạm bạc Đồng Xâm – làng nghề truyền thống tỉnh Thái Bình

(Gotrangtri.vn) Tỉnh Thái Bình là một trong những địa phương nổi tiếng với nhiều làng nghề lâu năm của Bắc Bộ, bên cạnh làng bánh cáy, làng chiếu,… thì làng nghề chạm bạc Đồng Xâm chính là một thương [...]

Hiển thị tất cả 2 kết quả
All search results